Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 99-ПВР/НС
Ловеч, 05.11.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 183/05.11.2021 г., 14:50 часа от Дейвид Петров

Постъпил е сигнал с вх. № 183/05.11.2021 г., 14:50 часа от Дейвид Петров на електронната поща на РИК Ловеч. Сигнализира, че водачът на листата на ПП „Продължаваме промяната“ за област Ловеч, Искрен Арабаджиев, използва в предизборната кампания министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова при посещението й в Троян на 4 ноември. Посочва още, че тя, от своя страна, все пак е участвала в политическа среща, макар че на брифинг пред журналисти да е подчертала, че е в Троян като министър и не коментира политически въпроси. Смята, че са нарушени разпоредбите на чл. 182 от ИК. Посочва, че Министър Комитова е пренебрегнала моралния казус, че дъщеря й Гиляна Комитова е кандидат за народен представител от ПП „Продължаваме промяната“ за област Ловеч, но водачът на партията се е възползвал от този факт, с което бил нарушен не само моралния казус. Към сигнала не е приложен снимков материал, въпреки че в същият се посочва, че настоява РИК Ловеч да се произнесе по приложената снимка.

РИК Ловеч разгледа изложените в сигнала обстоятелства. Към същият липсва приложена снимка като доказателство на посоченото в него. Въпреки това, следва да се отбележи, че не е категорично посочено в какво се състои предизборната агитация от страна на кандидата от листата на ПП „Продължаваме промяната“. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите. В случая, дори не се посочва наличие на призив за подкрепа или неподкрепа за конкретен кандидат, извършен при посещението на г-жа Виолета Комитова в гр. Троян в качеството й министър на 04 ноември 2021 г. Нещо повече дори е посочено в сигнала, че самата тя не е пожелала да коментира политически въпроси и е подчертала, че е в града в качеството си на министър. Безспорно, налице са доказателства, включително и публикации в медиите, че министър Комитова се е намирала в гр. Троян на 04 ноември 2021 г. Посоченото в сигнала, обаче не визира конкретно нарушение на чл. 182 от ИК, в който се съдържат няколко хипотези. В случая, не се доказва наличие на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Няма данни и да е извършвана предизборна агитация от лице на изборна длъжност в синдикална и работодателска организация на работното му място. Не са налице твърдения и за използване на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация. Няма данни и за нарушаване на забраната за предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, както и последната хипотеза – забраната да се извършва предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Единствено присъствието на министър Комитова в изборен район, в който е регистрирана кандидатската листа, в която кандидат е и дъщеря й, не е нарушение на забраните на Изборния кодекс. В конкретния случай, не се представиха и събраха доказателства за извършване на предизборна агитация в нарушение на правилата на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17, чл. 200, ал. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА сигнал с вх. № 183/05.11.2021 г., 14.50 часа, подаден от Дейвид Петров, за неоснователен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения