Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 91-ПВР/НС
Ловеч, 04.11.2021

ОТНОСНО: приемане на график за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С оглед изискването на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, РИК Ловеч следва да организира обучение на членовете на секционните избирателни комисии, за което да се приеме график.

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя дата и час за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Дата, час

Обучение - предмет

07.11.2021 г. /неделя/

10.00 часа

РИК Ловеч - за гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства

07.11.2021 г. /неделя/

14.00 часа

„Сиела Норма“АД – за гласуване със специализирани устройства

08.11.2021 г. /понеделник/  18.00 часа

„Сиела Норма“АД – за гласуване със специализирани устройства

09.11.2021 г. /вторник/ 18.00 часа

РИК Ловеч - за гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2021 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения