Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 85-ПВР/НС
Ловеч, 28.10.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционна избирателниа комисия на територията на община Угърчин в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 131/28.10.2021 г. от Сурай Мустафа Велиева като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113600004, като на мястото на Виктория Добромирова Въцова –  член, да бъде назначена Микаела Юлиянова Радева; в СИК с № 113600005, като на мястото на Ема Миленова Янкова – председател, да бъде назначена Евгения Юлиянова Метева;   в СИК с № 113600011, като на мястото на Аманда Аспарухова Венелинова – председател, да бъде назначена Надя Светославова Венелинова и в СИК с № 113600013, като на мястото на Евгения Юлиянова Метева – член, да бъде назначена Аманда Аспарухова Венелинова. Приложени са молби за освобождаване от Виктория Добромирова Въцова, Ема Миленова Янкова, Аманда Аспарухова Венелинова и Евгения Юлиянова Метева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113600004с. Драгана

ОСВОБОЖДАВА Виктория Добромирова Въцова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Микаела Юлиянова Радева с ЕГН *****;

В СИК № 113600005с. Катунец

ОСВОБОЖДАВА Ема Миленова Янкова с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Евгения Юлиянова Метева с ЕГН *****;

В СИК № 113600011с. Сопот

ОСВОБОЖДАВА Аманда Аспарухова Венелинова с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Надя Светославова Венелинова с ЕГН *****;

В СИК № 113600013с. Голец

ОСВОБОЖДАВА Евгения Юлиянова Метева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Аманда Аспарухова Венелинова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 28.10.2021 в 22:01 часа

Свързани решения:

57-ПВР/НС/12.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения