Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 8-ПВР/НС
Ловеч, 25.09.2021

ОТНОСНО: Наемане на специалисти-експерти и специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и занародни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наемат специалисти-експерти и специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 Специалисти експерти:

 • Иван Георгиев Гетов, ЕГН *****;
 • Десислава Тодорова Димитрова, ЕГН *****;
 • Таня Цанкова Иванова, ЕГН *****.

Специалисти-експерти да подпомагат РИК във връзка с излъчване на заседанията, публикуване на документи на интернет страницата на РИК, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени им от комисията;

Специалисти-технически сътрудници:

 • Таня Бориславова Стоянова, ЕГН *****.

Техническите сътрудници да подпомагат РИК във връзка с изготвяне на документи, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени им от комисията.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се изпрати на Областен управител при Област Ловеч за изпълнение.

           

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Клара Сашева Баросова

* Публикувано на 25.09.2021 в 14:45 часа

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения