Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 62-ПВР/НС
Ловеч, 14.10.2021

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 57 – ПВР/НС от 12.10.2021 г. на РИК Ловеч

Постъпило е Писмо с вх. № 70/14.10.2021 г., 09:05 ч., от г-н Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин за допусната техническа грешка в изпратеното предложение, постъпило в РИК Ловеч с вх. № 62/12.10.2021 г., 13.25 ч. Допуснатата техническа грешка в предложението на кмета на Община Угърчин е отразена и в Решение № 57-ПВР/НС от 12.10.2021 г. на РИК Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 57 – ПВР/НС от 12.10.2021 г. на РИК Ловеч както следва :

В СИК № 113600002 – гр. Угърчин вместо Теодосия Дакова Еврева – Василева, ЕГН ***, да се чете Величка Лалева Богданова, ЕГН ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.10.2021 в 19:58 часа

Свързани решения:

57-ПВР/НС/12.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения