Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 55-ПВР/НС
Ловеч, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, представлявана от Цветан Генчев Цветанов чрез пълномощника Виктор Емилов Таслаков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща седем кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Виктор Емилов Таслаков, Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, Цветомир Бойков Пейков, Силвия Веселинова Ангелова, Галина Веселинова Джамбазова, Добри Якимов Добрев и Мария Цветомилова Павлова. Предложението е заведено под № 27 от 12 октомври 2021 г., 14:38 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

 Към предложението са приложени:

 • Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 7 бр.;
 • Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, като председател и представляващ КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 646 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА.

След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

 1. Виктор Емилов Таслаков, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 2. Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 3. Цветомир Бойков Пейков, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 4. Силвия Веселинова Ангелова, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 5. Галина Веселинова Джамбазова , ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 6. Добри Якимов Добрев, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 7. Мария Цветомилова Павлова, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.

На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.10.2021 в 20:00 часа

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения