Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 46-ПВР/НС
Ловеч, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатска листа на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Иванов Цветков, с искане за регистрация на кандидатскa листa, съдържаща шестима кандидата за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в поредност както следва: Юлиана Георгиева Пенева, Стойко Христов Недялков, Христофор Иванов Христов, Ангел Христов Гетов, Петя Любенова Атанасова и Веселин Цоков Марков. Предложението е заведено под № 18 от 11 октомври 2021 г., 16:30 ч., във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

 Към предложението са приложени:

 • Заявления-декларации по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 6 бр.;
 • Пълномощно от Валери Симеонов Симеонов, като председател и представляващ КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ .

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 652 – ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ.

След извършена проверка на представените документи РИК - Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 - 255 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г.  на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, с посочено наименование на коалицията за изписване върху бюлетината ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Единадесети изборен район - Ловешки, както следва:

 1. Юлиана Георгиева Пенева, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 2. Стойко Христов Недялков, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 3. Христофор Иванов Христов, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 4. Ангел Христов Гетов, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 5. Петя Любенова Атанасова, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****
 6. Веселин Цоков Марков, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.

На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.10.2021 в 20:12 часа

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения