Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 3-ПВР/НС
Ловеч, 25.09.2021

ОТНОСНО: определяне на член от РИК Ловеч, който да маркира печата на РИК Ловеч за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 64 от Изборния кодекс и т. I.3 от Решение № 567-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

Определя Иван Донев Арабаджиев за лице, което заедно с Председателя на РИК Ловеч да маркира по уникален начин печата на РИК Ловеч.

За извършеното маркиране да се състави протокол, който следва да се подпише от всички присъстващи членове на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Клара Сашева Баросова

* Публикувано на 25.09.2021 в 14:13 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения