Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 28-ПВР/НС
Ловеч, 07.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Тетевен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с вх. № 36/06.10.2021 г. от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, с приложена Заповед № 582/05.10.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Тетевен за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Утвърден е номер, обхват и адрес на секцията.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 1. Формира и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, на територията на община Тетевен в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 113300042.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 113300042 – 7 члена.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 07.10.2021 в 19:22 часа

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения