Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 27-ПВР/НС
Ловеч, 07.10.2021

ОТНОСНО: Наемане на специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия – Ловеч да се наемат специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

-специалисти-технически сътрудници:

Ралица Бранимирова Въткова, ЕГН *****;

Анелия Огнянова Бакърджиева, ЕГН *****.

Техническите сътрудници да подпомагат РИК във връзка с изготвяне на документи, поддръжка на регистрите, водени от РИК, техническо подпомагане на дейността на РИК и други задачи, възложени им от комисията.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се изпрати на Областен управител при Област Ловеч за изпълнение.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 07.10.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения