Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 24-ПВР/НС
Ловеч, 30.09.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Троян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 1288/23.09.2021 г. на г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян, с която са образувани 66 избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Троян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Троян и на техните ръководства в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Партия или коалиция

Разпределение на членовете на СИК

Разпределение на ръководните места на СИК

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

120

51

КП „ГЕРБ-СДС“

117

50

КП „БСП за България”

72

28

КП „Демократична България – обединение”

69

27

ПП „ДПС“

64

23

КП „Изправи се! Мутри вън!“

63

10

ОБЩО

505

189

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 30.09.2021 в 21:32 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения