Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 216-ПВР/НС
Ловеч, 18.11.2021

ОТНОСНО: Наемане на специалисти – технически сътрудници за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК

Съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия РИК Ловеч има право да наеме технически сътрудници, които да подпомагат комисията във връзка с приемане на изборни книжа и документи от СИК, както и предаването на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч да се наемат специалисти-технически сътрудници към РИК Ловеч за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, съгласно приложение представляващо неразделна част от настоящото решение.

Техническите сътрудници да подпомагат РИК във връзка с приемане на документи от СИК, предаването на ЦИК.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител при спазване изискванията на Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се изпрати на Областен управител на област Ловеч за изпълнение.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.11.2021 в 19:41 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения