Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР/НС
Ловеч, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 390/18.11.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113300003, като на мястото на Галина   Асенова Шутева – зам. председател, да бъде назначена Галина Докова Генова; в състава на СИК с № 113300003, като на място на Албена Алексиева Андреева – член, да бъде назначена Силвия Цакова Вутева; в състава на СИК с № 113300004, като на мястото на Мирослава Росенова Цанова – член, да бъде назначен Митко Недялков Маринов; в състава на СИК с № 113300004, като на мястото на Пресиан Иванов Дамгов – член,  да бъде назначена Мария Стефанова Стефанова; в състава на СИК с № 113300012, като на мястото на Динко Доков Генов – секретар, да бъде назначена Красимира Петрова Векова и в състава на СИК с № 113300035, като на мястото на Божидара Троянова Павлова – член, да бъде назначен Петко Василев Петков. Приложени са молби за освобождаване от Галина Асенова Шутева, Албена Алексиева Андреева, Мирослава Росенова Цанова, Пресиан Иванов Дамгов, Динко Доков Генов и Божидара Троянова Павлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300003 с. Български Извор

ОСВОБОЖДАВА Галина Асенова Шутева с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Галина Докова Генова с ЕГН *****;

В СИК № 113300003с. Български Извор

ОСВОБОЖДАВА Албена Алескиева Андреева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Силвия Цакова Вутева с ЕГН *****;

В СИК № 113300004 с. Васильово

ОСВОБОЖДАВА Мирослава Росенова Цанова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Митко Недялков Маринов с ЕГН *****;

В СИК № 113300004с. Васильово

ОСВОБОЖДАВА Пресиан Иванов Дамгов с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Мария Стефанова Стефанова с ЕГН *****;

В СИК № 113300012 с. Гложене

ОСВОБОЖДАВА Динко Доков Генов с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Красимира Петрова Векова с ЕГН *****;

В СИК № 113300035гр. Тетевен

ОСВОБОЖДАВА Божидара Троянова Павлова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Петко Василев Петков с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.11.2021 в 19:40 часа

Свързани решения:

65-ПВР/НС/18.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения