Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 202-ПВР/НС
Ловеч, 16.11.2021

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г., както и при произвеждане на втори тур на 21.11.2021 г.

С оглед необходимостта да бъде извършена проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс, РИК Ловеч следва да предаде в тридневен срок от произвеждане на изборите на ТЗ ГРАО Ловеч получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За извършване на предаването следва да се определят и лица, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции, които да извършат предаването.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 34 от Решение № 823-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат в срок не по-късно от три дни от произвеждане на изборите на ТЗ на ГД „ГРАО“ Ловеч предадените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова – председател;

Валентин Георгиев Вълев – заместник председател;

Мариана Михайлова Иванова - член.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 16.11.2021 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения