Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 2-ПВР/НС
Ловеч, 25.09.2021

ОТНОСНО: Адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и т. 3.1 от Решение № 546-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

 1. Обявява адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 11, зала 1109.
 2. Определя място за обявяване на решенията на РИК Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, ет. 11, информационно табло, поставено до зала 1109, което следва да бъде оформено по начин, показващ предназначението му съгласно изискванията на Решение № 546-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК. Решенията следва да бъдат публикувани и на интернет страницата на РИК Ловеч. Решенията се обявяват незабавно. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

  

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Клара Сашева Баросова

* Публикувано на 25.09.2021 в 14:11 часа

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения