Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 199-ПВР/НС
Ловеч, 14.11.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 349/14.11.2021 г., 18:30 часа, от Венцислав Бенов – упълномощен представител на „Демократична България-Обединение“.

Постъпил е сигнал на електронния адрес на РИК Ловеч с вх. № 349/14.11.2021 г., 18:30 часа, от Венцислав Бенов – упълномощен представител на „Демократична България-Обединение“. В сигнала се излага, че кметският наместник на с. Старо Село упражнява контрол върху избирателния процес, чрез влизащите в секцията. Моли да се предприемат действия и да се осигури нормалното протичане на изборния ден, както и при необходимост да се сигнализират органите на МВР.

РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Извършена е проверка в СИК № 113400066 с. Старо Село като е разговаряно с членовете на комисията, както и с представители на Общинска администрация Троян. Членовете на СИК свидетелстват, че Кметският наместник многократно е влизал в помещението на избирателната секция сутринта в изборния ден и е бил приканен да напусне помещението няколко пъти. След намеса на общинска администрация Троян, както и РИК Ловеч кметският наместник е напуснал изборното помещение. Категорични са, че кметският наместник в следобедните часове не е възпрепятствал изборния процес в секцията. Не се откриха други доказателства свързани с нарушаване на изборния процес или упражняване на контрол на избирателите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 349/14.11.2021 г., 18:30 часа, от Венцислав Бенов като неоснователен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.11.2021 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения