Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 196-ПВР/НС
Ловеч, 14.11.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 323/14.11.2021 г., 10:48 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител.

Постъпил е сигнал на електронния адрес на РИК Ловеч с вх. № 323/14.11.2021 г., 10:48 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител. В сигнала се излага, че кметският наместник на с. Старо Село – Венета Манева пресреща хората в коридора пред избирателната секция и ги агитира с акцент да внимават да не объркат номера.

РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Извършена е проверка в СИК № 113400066 с. Старо Село като е разговаряно с Председател, Зам. Председател и Секретар на секционната избирателна комисия, предложени от различни политически партии и коалиции, както и с представители на Общинска администрация Троян. Същите свидетелстват, че Кметският наместник многократно е влизал в помещението на избирателната секция и бил приканен да напусне помещението няколко пъти. Никой от тях не е възприел да извършва призив за гласуване или негласуване, нито посочване на конкретен номер за гласуване, т.е. наличие на предизборна агитация. За проверката е съставен и Доклад с вх. № 330 от 14.11.2021 г., 11:30 ч., от представители на РИК Ловеч, предложени в състава на комисията от различни политически партии и коалиции. РИК Ловеч не установява да е извършвана предизборна агитация от страна на Кметския наместник Венета Момчилова. Същата е предупредена да не създава пречки за работа на комисията.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане сигнал с вх. № 323/14.11.2021 г., 10:48 часа, от Иван Николов Миховски – кандидат за народен представител.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.11.2021 в 12:12 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения