Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 18-ПВР/НС
Ловеч, 30.09.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на представители на Районна избирателна комисия Ловеч за приемане на бюлетините за изборния район, както и осъществяване на контрол при транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по райони и секции в Единадесети изборен район Ловешки при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 617-ПВР/НС/20.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове Районна избирателна комисия - Ловеч с правото:

Да приемат отпечатаните хартиени бюлетини за изборния район на територията на „Печатница на БНБ“ АД и на „Демакс“ АД и да подпишат протокол за приемането;

Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областен център Ловеч;

Да присъстват и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год. в Единадесети изборен район – Ловеч, както следва:

 

 1. Валентин Георгиев Вълев, ЕГН ***;
 2. Иван Донев Арабаджиев, ЕГН ***;
 3. Петко Георгиев Петков, ЕГН ***;
 4. Фатме Юсеинова Моллова, ЕГН ***;
 5. Клара Сашева Баросова, ЕГН ***;
 6. Мариана Михайлова Иванова, ЕГН ***.

 

Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и разпределението на бюлетините, се извършват ЗАЕДНО ОТ ДВАМА от упълномощените с настоящото решение членове на Районна избирателна комисия Ловеч, предложени от различни партии и коалиции.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областен управител на област Ловеч, ЦИК и да се предаде на „Печатница на БНБ“АД.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

                                            

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 30.09.2021 в 21:16 часа

Свързани решения:

90-ПВР/НС/04.11.2021

Календар

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения