Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР/НС
Ловеч, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промeни в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ябланица в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 296/13.11.2021 г. от Любен Илиев Василев като упълномощен представител на ПП ДПС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113800013, като на мястото на Татяна Неделчева Петкова – член, да бъде назначен Марко Павлов Велев и в състава на СИК с № 113800011, като на мястото на Юлиана Младенова Горанова – председател, да бъде назначена Дафина Ботева Найденова. Приложени са молби за освобождаване от Татяна Неделчева Петкова и Юлиана Младенова Горанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113800013с. Орешене

ОСВОБОЖДАВА Татяна Неделчева Петкова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Марко Павлов Велев с ЕГН *****;

В СИК № 113800011с. Златна Панега

ОСВОБОЖДАВА Юлиана Младенова Горанова с ЕГН ***** - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Дафина Ботева Найденова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.11.2021 в 21:35 часа

Свързани решения:

61-ПВР/НС/14.10.2021

88-ПВР/НС/01.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения