Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 175-ПВР/НС
Ловеч, 13.11.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на застъпник от KП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

Постъпила е молба с Вх. № 301/13.11.2021 г. от Ваня Иванова Йорданова, с която се иска да бъде заличена като застъпник от KП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 112-ПВР/НС от 10.11.2021 г е регистрирана като застъпник на кандидатската листа на KП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, под № 187 е молителката Ваня Иванова Йорданова. С оглед изричното желание на молителката, регистрацията следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Ваня Иванова Йорданова, ЕГН ***** като застъпник на кандидатската листа на KП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и анулира издаденото й удостоверение като застъпник.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.11.2021 в 21:26 часа

Свързани решения:

112-ПВР/НС/10.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения