Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 168-ПВР/НС
Ловеч, 13.11.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на представители от КП „ГЕРБ-СДС“.

Постъпила е молба с Вх. № 292/13.11.2021 г. от Мария Денчева Динова упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, с която се иска заличаване на Петко Боев Бочев, Иван Стоянов Йонков, Лили Атанасова Лилова, Марин Драганов Маринов,Стоян Христов Стоянов и Ина Павлинова Илиева като представители на КП „ГЕРБ-СДС“.

РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 105 – ПВР/НС от 08.11.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка са лицата: Петко Боев Бочев с притежаващо пълномощно НС–44/08.11.2021 г.; Иван Стоянов Йонков с притежаващо пълномощно НС–60/08.11.2021 г.; Лили Атанасова Лилова с притежаващо пълномощно НС–138/08.11.2021 г.; Марин Драганов Маринов с притежаващо пълномощно НС–234/08.11.2021 г.; Стоян Христов Стоянов с притежаващо пълномощно НС–238/08.11.2021 г. и Ина Павлинова Илиева притежаващо пълномощно НС–12/08.11.2021 г. С оглед изричното желание на коалицията следва да бъдат заличени от списъка на упълномощените представители посочените лица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „ГЕРБ-СДС“ Петко Боев Бочев, ЕГН ***** с пълномощно НС–44/08.11.2021 г.; Иван Стоянов Йонков, ЕГН ***** с пълномощно НС–60/08.11.2021 г.; Лили Атанасова Лилова, ЕГН ***** с пълномощно НС–138/08.11.2021 г.; Марин Драганов Маринов, ЕГН ***** с пълномощно НС–234/08.11.2021 г.; Стоян Христов Стоянов, ЕГН ***** с пълномощно НС–238/08.11.2021 г. и Ина Павлинова Илиева, ЕГН ***** с пълномощно НС–12/08.11.2021 г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.11.2021 в 20:47 часа

Свързани решения:

105-ПВР/НС/08.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения