Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 164-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Летница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 267/12.11.2021 г. от Андрей Димитров Моврадинов като упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111700005, като на мястото на Димана Павлова Кръстева – секретар, да бъде назначена Йоана Петрова Пройнова. Приложена е молба за освобождаване от Димана Павлова Кръстева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700005гр. Летница

ОСВОБОЖДАВА Димана Павлова Кръстева с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Йоана Петрова Пройнова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:18 часа

Свързани решения:

58-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения