Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 155-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с Писмо вх. № 248/12.11.2021 г. на ЦИК РИК Ловеч следва да приеме оперативен план за организацията на работата в РИК Ловеч в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.1.2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Ловеч в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:00 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения