Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 153-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на застъпници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Постъпили са молби с Вх. № 276/12.11.2021 г. от Емине Сюлейманова Мехмедова и Вх. № 278/12.11.2021 г. от Емине Ниязиева Бозова, с които се иска да бъдат заличени като застъпници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

РИК – Ловеч констатира, че с Решение № 106-ПВР/НС от 08.11.2021 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, сред които с № 10 е регистрирана и молителката Емине Сюлейманова Мехмедова и с № 62 е регистрирана и молителката Емине Ниязиева Бозова. С оглед изричното желание на молителките, регистрациите следва да бъде заличени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Емине Сюлейманова Мехмедова, ЕГН ***** и Емине Ниязиева Бозова, ЕГН ***** като застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 14 ноември   2021 г. и анулира издадените им удостоверения като застъпници.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 22:34 часа

Свързани решения:

106-ПВР/НС/08.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения