Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 152-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на представител от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Постъпила е молба с Вх. № 277/12.11.2021 г. от Стефка Гавраилова Христова, с която се иска да бъде заличена като представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 135 – ПВР/НС от 12.11.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно №189 – 106. С оглед изричното желание на лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Стефка Гавраилова Христова с ЕГН  *****, с пълномощно №189 – 106 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 22:31 часа

Свързани решения:

135-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения