Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 151-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е второ допълнително заявление за регистрация за застъпници на кандидатската листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ представлявано от пълномощника Сурай Мустафа Велиева, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 1/12.11.2021 г., 16:44 ч. Предлагат се за регистрация 41 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 41 от предложените лица. Следва да се извърши регистрация на 41 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 41 (четиридесет и един) застъпника на кандидатската листа за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 22:22 часа

Свързани решения:

174-ПВР/НС/13.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения