Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/НС
Ловеч, 12.11.2021

ОТНОСНО: Искане за заличаване на представител от КП „ГЕРБ-СДС“.

Постъпила е молба с Вх. № 238/11.11.2021 г. от Тошка Вескова Вълчева, с която се иска да бъде заличена като представител на КП „ГЕРБ-СДС“. РИК – Ловеч констатира, че списък с упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“ е публикуван на интернет страницата на комисията съгласно Решение № 105 – ПВР/НС от 08.11.2021 г. Сред упълномощените представители в списъка е и горепосоченото лице, притежаващо пълномощно НС–14/08.11.2021 г. С оглед изричното желание на лицето следва да бъде заличено от списъка на упълномощените представители.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл 124, ал 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „ГЕРБ-СДС“ Тошка Вескова Вълчева, ЕГН ***, с пълномощно НС–14/08.11.2021 г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 12.11.2021 в 13:21 часа

Свързани решения:

105-ПВР/НС/08.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения