Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 119-ПВР/НС
Ловеч, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са Предложения с вх. № 207/09.11.2021 г. от Тодор Иванов Тодоров като представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111900020, като на мястото на Дияна Делчева Кордова – секретар, да бъде назначена Галина Калчева Иванова и в СИК с № 111900022, като на мястото на Галина Калчева Иванова, да бъде назначена Дияна Делчева Кордова. Приложени са молби за освобождаване от Дияна Делчева Кордова и Галина Калчева Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900020с. Дерманци

ОСВОБОЖДАВА Дияна Делчева Кордова с ЕГН ***** като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Галина Калчева Иванова с ЕГН *****;

В СИК № 111900022с. Дерманци

ОСВОБОЖДАВА Галина Калчева Иванова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Дияна Делчева Кордова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.11.2021 в 20:57 часа

Свързани решения:

64-ПВР/НС/18.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения