Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 115-ПВР/НС
Ловеч, 10.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда за връщане на формуляри от секционни протоколи и за получаване на формуляри на секционни протоколи при преустановяване работата на машината за гласуване от СИК на територията на Единадесети изборен район – Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Съгласно раздел VI от Методически указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени с Решение № 882-ПВР/НС от 09 ноември 2021 г. на ЦИК, РИК Ловеч следва с отделно решение да определи реда, по който при преустановяване работата на машината за гласуване СИК получава от РИК формуляри на секционни протоколи.

На основание чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с раздел VI от Методически указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени с Решение № 882-ПВР/НС от 09 ноември 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.В случаите когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, СИК уведомява незабавно РИК, след което по указание на РИК връща формуляри от протоколи Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получава формуляри на секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, по следния ред:

РИК уведомява с нарочно решение Кмета на съответната община да бъдат приети формуляри от протоколи Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и да бъдат предадени на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр. Предаването на протоколите се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК. Формулярите от секционни протоколи се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер и подпечатани и подписани от  членовете на РИК преди поставяне в тях на формулярите.

 

 II.В случаите когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 от ИК и е гласувано с хартиени бюлетини СИК уведомява РИК, след което предава формуляри на секционни протоколи Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС и получава формуляри от секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм и Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр, по ред както следва:

РИК уведомява с нарочно решение Кмета на съответната община да бъдат приети формуляри от секционни протоколи Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС и да бъдат предадени на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм и Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр. Предаването на протоколите се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК. Формулярите от секционни протоколи се предават запечатани в пликове по начин, който позволява да се види само фабричният им номер и подпечатани и подписани от  членовете на РИК преди поставяне в тях на формуляра на протокола.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.      

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.11.2021 в 20:47 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения