Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 114-ПВР/НС
Ловеч, 10.11.2021

ОТНОСНО: определяне начин на връщане на сгрешен протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждането изборите за президенти и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК е определен реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол като РИК Ловеч следва да определи с нарочно решение начина на връщане.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 274 от Изборния кодекс и т. 5 от Решение № 890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ лица, които да представляват РИК Ловеч при връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол с резултати от гласуването, Петко Георгиев Петков, Валентин Георгиев Вълев и Клара Сашева Баросова, действащи поотделно.

Връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол от упълномощения член на РИК Ловеч ще се осъществява в присъствието на всички членове на съответната СИК.СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения член на РИК Ловеч като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 от ИК. (Приложение № 91-ПВР/НС или Приложение № 92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За връщането на сгрешения протокол и предаване на нов протокол представителят на РИК Ловеч и членовете на СИК съставят и подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа).

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.      

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.11.2021 в 20:44 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения