Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 111-ПВР/НС
Ловеч, 10.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. от КП „Продължаваме Промяната“ представлявано от пълномощника Искрен Цветославов Арабаджиев, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 2/09.11.2021 г., 14:45 ч. Предлагат се за регистрация 2 застъпника съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 2 от предложените лица. Следва да се извърши регистрация на 2 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 2 (двама) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. от КП „Продължаваме Промяната“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.11.2021 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения