Архив избори:
24.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.11.2021 г. от 17:30 часа.

20.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.11.2021 г. от 18:00 часа.

19.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.11.2021 г. от 17:30 часа.

18.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.11.2021 г. от 17:30 часа.

16.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.11.2021 г. от 17:30 часа.

13.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.11.2021 г. от 19:30 часа.

12.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.11.2021 г. от 17:30 часа.

11.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.11.2021 г. от 12:00 часа.

09.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.11.2021 г. от 17:30 часа.

08.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.11.2021 г. от 17:30 часа.

05.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.11.2021 г. от 17:30 часа.

05.11.2021

Съобщение

Материали за обучение на СИК:

 1. Линк, чрез който Обучителното видео за членове на СИК и Обучителното видео за Избиратели могат да се достъпват, без да се налага тяхното изтегляне.

Гласуване с машина - обучителни видеа - YouTube

 

 1. Ръководство за член на Секционна избирателна комисия.
04.11.2021

Съобщение - обучение „Сиела Норма“АД – за гласуване със специализирани устройства

Дата: 07.11.2021 г. (неделя)

Час: 14:00 ч. - Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 07.11.2021 (неделя) в 14:00 ч.:       

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дата: 08.11.2021 г. (понеделник)

Час: 18:00 ч. - Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 08.11.2021 (понеделник) в 18:00 ч.:       

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

04.11.2021

Съобщение

04.11.2021

График за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Дата и час за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Дата, час

Обучение - предмет

07.11.2021 г. /неделя/

10.00 часа

РИК Ловеч - за гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства

07.11.2021 г. /неделя/

14.00 часа

„Сиела Норма“АД – за гласуване със специализирани устройства

08.11.2021 г. /понеделник/  18.00 часа

„Сиела Норма“АД – за гласуване със специализирани устройства

09.11.2021 г. /вторник/ 18.00 часа

РИК Ловеч - за гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства

 

03.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.11.2021 г. от 17:30 часа.

02.11.2021

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК Ловеч на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17:00 часа на 13 ноември 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

01.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.11.2021 г. от 17:30 часа.

28.10.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

 

Дата

Час

Населено място

04.11.2021 г. /четвъртък/

10:00 ч.

кв. Ново Село

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

 

Дата

Час

Населено място

08.11.2021 г. /понеделник/

12:30 ч. – 14.30 ч.

с. Горско Сливово, НЧ „Развитие – 1872“

08.11.2021 г. /понеделник/

15:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Летница, Младежки център

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Дата

Час

Населено място

01.11.2021 г. /понеделник/

09:00 ч. – 16.30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

01.11.2021 г. /понеделник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Лисец, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

10:00 ч. – 11:30 ч.

с. Баховица, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“ пред ДГ „Снежанка“

01.11.2021 г.

/понеделник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Славяни, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

10:00 ч. – 11.30 ч.

с. Слатина, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ пред ОДК

02.11.2021 г.

/вторник/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

02.11.2021 г.

/вторник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Александрово, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

10:00 ч. – 11.30 ч.

с. Дойренци, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Младост“ пред ППМГ

02.11.2021 г.

/вторник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Радювене, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

10:30 ч. – 12.00 ч.

с. Малиново, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, кв. „Гозница“ пред Административната сграда

08.11.2021 г.

/понеделник/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

08.11.2021 г.

/понеделник/

09:00 ч. – 12:00 ч.

гр. Ловеч, кв. „Вароша“ пред Младежки дом

10.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

10.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч. – 12:00 ч.

гр. Ловеч, Кооперативен пазар – пред административна сграда

 

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

Дата

Час

Населено място

03.11.2021 г.

/сряда/

08:00 ч. – 17.00 ч.

гр. Луковит, административна сграда на Община Луковит

03.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч . – 10:40 ч.

с. Карлуково, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

11:00 ч. – 12:45 ч.

с. Румянцево, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

13:00 ч. – 14:50 ч.

с. Петревене, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

15:00 ч. – 16:30 ч.

с. Тодоричене, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч. – 11:00 ч

с. Дерманци, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

11:15 ч. – 13:00 ч.

с. Торос, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

13:20 ч. – 14:45 ч.

с. Ъглен, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

15:00 ч. – 16:30 ч.

с. Бежаново, сградата на кметството

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

Дата

Час

Населено място

03.11.2021 г.

/сряда/

09:30 ч. – 16.30 ч.

гр. Тетевен, сградата на Община Тетевен

03.11.2021 г.

/сряда/

09:30 ч. – 11:30 ч.

с. Рибарица, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

12:00 ч. – 14:00 ч.

с. Черни Вит, сградата на кметството

03.11.2021 г.

/сряда/

14:15 ч. – 17:00 ч.

с. Гложене, сградата на кметството

04.11.2021 г.

/четвъртък/

09:30 ч. – 13:00 ч.

с. Градежница, сградата на кметството

04.11.2021 г.

/четвъртък/

13:15 ч. – 16:45 ч.

с. Глогово, сградата на кметството

04.11.2021 г.

/четвъртък/

09:30 ч. – 13:00 ч.

с. Български извор, сградата на кметството

04.11.2021 г.

/четвъртък/

13:15 ч. – 16:45 ч.

с. Галата, сградата на кметството

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН

 

Дата

Час

Населено място

04.11.2021 г.

/четвъртък/

08:30 ч. – 16.30 ч.

гр. Троян, фоайе на Община Троян

08.11.2021 г.

/понеделник/

08:30 ч. – 12:30 ч.

с. Шипково, пенсионерски клуб

08.11.2021 г.

/понеделник/

13:30 ч. – 17:00 ч.

с. Калейца, Читалище

08.11.2021 г.

/понеделник/

08:30 ч. – 12:30 ч.

с. Орешак, пенсионерски клуб

08.11.2021 г.

/понеделник/

13:30 ч. – 17:00 ч.

с. Черни Осъм, малка зала на Читалище „Знание 1906“

09.11.2021 г.

/вторник/

08:30 ч. – 12:30 ч.

с. Врабево, пенсионерски клуб

 

09.11.2021 г.

/вторник/

13:30 ч. – 17:00 ч.

с. Дебнево, Читалище „Просвета 1905“

09.11.2021 г.

/вторник/

08:30 ч. – 12:30 ч.

с. Борима, пенсионерски клуб

09.11.2021 г.

/вторник/

13:30 ч. – 17:00 ч.

с. Голяма Желязна, Читалището

11.11.2021 г.

/четвъртък/

08:30 ч. – 16:30 ч.

гр. Троян, сградата на Община Троян

 

ОБЩИНА УГЪРЧИН

 

Дата

Час

Населено място

05.11.2021 г.

/петък/

09:00 ч. – 16.00 ч.

гр. Угърчин, пл. „Свобода“№ 8 /Читалище „Вълчо Русковски-1894“/

05.11.2021 г.

/петък/

09:30 ч. – 12:30 ч.

с. Лесидрен, ул. „Стара планина“№ 8 /Читалище „Въло Радев – 1923“/

05.11.2021 г.

/петък/

13:00 ч. – 16:00 ч.

с. Кирчево, салон на кметството

 

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

 

Дата

Час

Населено място

05.11.2021 г.

/петък/

10:00 ч. – 16.00 ч.

гр. Ябланица, фоайе на административна сграда, Община Ябланица

05.11.2021 г.

/петък/

10:00 ч. – 12:30 ч.

с. Брестница, фоайе кметство

05.11.2021 г.

/петък/

12:45 ч. – 14:00 ч.

с. Златна Панега, клуб на пенсионера и инвалида

05.11.2021 г.

/петък/

14:15 ч. – 16:00 ч.

с. Добревци, фоайе читалище „Пробуда-1926“

28.10.2021

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ, УВЕДОМЯВА ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч по общини са както следва:

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 14.11.2021 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068 688 282 и 068 688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;
 1. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека;
 1. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая № 107;
 1. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище;
 2. Избирателна секция с № 113300024, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12 - спортен център;
 3. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – клуб на пенсионера.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 08.11.2021 г. до 13.11.2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 14.10.2021 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция, по предварително изготвен график.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/22 22 и в „Общински център за информация  и услуги“ находящ се на ул. „Васил Левски“ № 109 в изборния ден, както и всеки работен ден до 12.11.2021 г.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

27.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 28.10.2021 г. от 17:30 часа.

21.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.10.2021 г. от 17:30 часа.

19.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.10.2021 г. от 17:30 часа.

18.10.2021

РИК ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ЧЕ В СРОК ДО 17.00 ЧАСА НА 13.11.2021 Г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ ИЛИ ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Ловеч уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. в Единадесети изборен район Ловешки, че в срок до 17.00 часа на 13.11.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.

2.Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

3.Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

1.Предложение по образец (Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа).

2.Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).

3.Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

4.Пълномощно в случай, че се подава от пълномощник.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са описани в Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК.

18.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.10.2021 г. от 17:30 часа.

14.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 14.10.2021 г. от 17:30 часа.

12.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.10.2021 г. от 17:30 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 11.10.2021 г. от 17:30 часа.

06.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.10.2021 г. от 17:30 часа.

28.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.09.2021 г. от 17:30 часа.

25.09.2021

Съобщение

С Решение №6-ПВР/НС от 25.09.2021 г. Районна избирателна комисия Ловеч определи срок за подаването в РИК Ловеч на документи за регистрация на кандидати за народни представители за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 26.09.2021 г. до 12.10.2021 г. включително (32 дни преди изборния ден).

25.09.2021

Съобщение

С Решение №5-ПВР/НС от 25.09.2021 г. Районна избирателна комисия Ловеч определи срок за подаването в РИК Ловеч на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 26.09.2021 г. до 04.10.2021 г. включително (40 дни преди изборния ден).

24.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.09.2021 г. от 11:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

 • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения