21.06.2024

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК ОТНОСНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

В Районна избирателна комисия Ловеч са получени писма с изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490-180 от 21.06.2024 г. на Централната избирателна комисия с приложен допълнителен списък на секционните избирателни комисии, предали протоколи в РИК Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, както следва:

Община Летница; Община Ловеч; Община Луковит; Община Тетевен; Община Троян; Община Угърчин.

21.06.2024

Съобщение

Районна избирателна комисия Ловеч осъществява своята дейност и функции до 23.06.2024 г. включително, съгласно чл. 62, ал. 1 от Изборния кодекс.

19.06.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

В Районна избирателна комисия Ловеч са получени писма с изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490 от 17.06.2024 г. на Централната избирателна комисия с приложен списък на секционните избирателни комисии, предали протоколи в РИК Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, както следва:

Община Априлци; Община Летница; Община Ловеч; Община Луковит; Община Тетевен; Община Троян; Община Угърчин; Община Ябланица.

Съгласно получено в Районна избирателна комисия Ловеч писмо изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490 /47/ от 18.06.2024 г. на Централна избирателна комисия е възложено на РИК Ловеч извършването на проверка и при необходимост допълване на списъците със секционни избирателни комисии, предали протоколи без грешки и установени липси.

В тази връзка уведомяваме всички членове на СИК, чиито секции не фигурират в публикуваните в настоящото съобщение списъци, а са предали протоколите си в РИК Ловеч без грешки или установени липси, да изпратят информация на адреса на електронната поща на комисията [email protected] в срок до 10:00 часа на 20.06.2024 г., като посочат номера на избирателната секция.

19.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.06.2024 г. от 12:30 часа.

14.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.06.2024 г. от 17:30 часа.

09.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.06.2024 г. от 08:00 часа.

08.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.06.2024 г. от 20:00 часа.

07.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.06.2024 г. от 17:30 часа.

06.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.06.2024 г. от 12:30 часа.

05.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.06.2024 г. от 17:15 часа.

04.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.06.2024 г. от 17:30 часа.

04.06.2024

Съобщение

Тест за отчитане на гласовете от хартиени бюлетини

Членовете на СИК, които ще извършват преброяването на гласовете в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., могат да проверят знанията си при разпознаването на действителни и недействителни гласове, в зависимост от това как е попълнена една бюлетина, на създадената от Централната избирателна комисия с цел обучение и упражнение страница: https://www.cik.bg/bg/epns2024/edu/ballot_test

03.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.06.2024 г. от 17:30 часа.

01.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 02.06.2024 г. от 12:00 часа.

30.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.05.2024 г. от 12:00 часа.

29.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.05.2024 г. от 17:30 часа.

29.05.2024

Съобщение

ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РИК Ловеч уведомява, че политическите партии, коалиции и инициативният комитет, регистрирали кандидатски листи в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 година, могат в срок до 17.00 часа на 08 юни 2024 година да предстаявят списък с представители за обявяване на интернет страницата на комисията. Списъкът е по образец (Приложение № 1 към Решение №3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на Централна избирателна комисия) и съдържа  имена, единен граждански номер и дата на пълномощното на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията или инициативния комитет, и се представя на хартиен и на технически носител - файл във формат Excel. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че списъкът  се представя от пълномощник се прилага и пълномощно.

С Решение №3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на Централна избирателна комисия са определени условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

26.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.05.2024 г. от 17:30 часа.

25.05.2024

Съобщение

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ

Районна избирателна комисия Ловеч уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч по общини са, както следва:

Община Априлци:

Всички избирателни секции на територията на община Априлци са разположени на първия етаж, като в пет от тях 110200001, 110200002, 110200003, 110200004 и 110200006 има рампи, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден, както и в рамките на работното време във всеки работен ден до 07.06.2024 г. включително на телефона и адреса на общинска администрация, както следва: тел. 06958/22 22, град Априлци, ул. „Васил Левски“ №109 - „Общински център за информация  и услуги на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция в деня на произвеждане на изборите.

Община Летница:

Всички избирателни секции на територията на община Летница са разположени на първия етаж. Има рампи, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 09.06.2024 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068/688 282 и 068/688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове. Транспортирането от дома на избирателите до избирателните секции се извършва със специализиран автомобил. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – игротека;
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая № 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Луковит:

Всички избирателни секции на територията на община Луковит са разположени на първия етаж. На територията на общината е осигурен пълен достъп до секциите за гласуване и местата за паркиране до съответните сгради, за автомобили на избирателите с увредено зрение, да се придвижат и гласуват в изборния ден. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 03.06.2024 г. до 08.06.2024 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 09.06.2024 г. (изборния ден) от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, GSM 0896663203, 0895577847. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция, по предварително изготвен график.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00 на 09.06.2024 г. от 07:00 ч. до 18:00 ч. Определена е секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – първи етаж.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – Партер, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 680 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Пред двете сгради, в които се помещават избирателните секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания на опорно двигателния апарат или зрението, има паркинги, които ще се използват за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увреждания.

Община Угърчин

Всички избирателни секции на територията на община Угърчин са разположени на първия етаж. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Ябланица:

Всички избирателни секции на територията на община Ябланица са разположени на първия етаж. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21-12 и 06991/21-26 през целия изборен ден. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция.

23.05.2024

Съобщение

С решение на Районната избирателна комисия – Ловеч, са определени дата и час за провеждане на дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“ АД за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в 11 изборен район – Ловешки, в изборите Европейски парламент и за народни представители на 9 юни.

инструкция за работа с Microsoft Teams

Обучението ще се проведе в четири дни: на 29 май (сряда) от 18:00 ч., на 1 юни (събота) – 16:00 ч., на 2 юни (неделя) – 16:00 ч., и на 4 юни (вторник) – 18:00 ч.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

29 май 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 368 911 724 115

Passcode: kPJvua

2.

01 юни 2024 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 362 188 552 491

Passcode: msDa7a

3.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 388 342 937 969

Passcode: Wo8K7H

4.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 338 923 534 654

Passcode: yXma3i

Календар

Решения

 • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

  относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

 • № 217-НС / 17.06.2024

  относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

 • № 216-НС / 17.06.2024

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения