Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 79-ЕП/НС
Ловеч, 20.05.2024

ОТНОСНО: Приемане на график за демонстрационни пробни гласувания в населените места, в които ще се провежда гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) на територията на Единадесети изборен район - Ловешки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

С писмо с изх. № ЦИК-ЕПНС-05-574/17.05.2024 г. на Централна избирателна комисия е указано, че е необходимо съвместно с кметовете на общини на територията на областта да се състави график за демонстрации на СУЕМГ във всички общини и населени места в периода от 21 май до 6 юни 2024 г.

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ПРИЕМА график за провеждане на демонстрационни пробни гласувания със специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия, във всички населени места, в които ще има машинно гласуване на територията на Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Росица Дилянова Димитрова

Секретар: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 20.05.2024 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

    относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

  • № 217-НС / 17.06.2024

    относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

  • № 216-НС / 17.06.2024

    относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения