Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 214-ЕП/НС
Ловеч, 10.06.2024

ОТНОСНО: Приключване работата в изчислителния пункт в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

РИК Ловеч трябва да приеме решение за приключване работата в изчислителния пункт.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Да приключи работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Ловеч в изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на 09 юни 2024 г.

Настоящото решение на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Росица Дилянова Димитрова

Секретар: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 10.06.2024 в 12:24 часа

Календар

Решения

  • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

    относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

  • № 217-НС / 17.06.2024

    относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

  • № 216-НС / 17.06.2024

    относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения