Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 213-ЕП/НС
Ловеч, 10.06.2024

ОТНОСНО: Сигнал от Моника Петрова, кандидат за народен представител

Постъпил е сигнал от Моника Петрова, кандидат за народен представител от политическа партия „Възраждане“, заведен във входящия регистър на комисията с №285-ЕП/НС от 10.06.2024 г., 1:16 часа. В сигнала се излагат твърдения, че подателката на сигнала е станала свидетел на предаването на изборните книжа в РИК-Ловеч от произведените избори за народни представители и членове на Европейския парламент, как ръководствата на следните секционни избирателни комисии: 111800075, 111800084, 111800006, 111800012, 111800096, 111800008 са предали изборни книжа в отворени чували, без да са завързани/затворени, без обозначение и с неясна съдба на материалите от съответната СИК до пристигането им в РИК – Ловеч. Моли да се предприемат съответните действия, да се потърси отговорност от виновните лица и да се извърши повторно преброяване, с което да се установи дали написаното в протоколите от съответната СИК отговаря на броя бюлетини и съдържащите се в тях гласове.

Районна избирателна комисия Ловеч извърши проверка във връзка с изложените в сигнала обстоятелства, като следва да се отбележи че в същия не се сочи какви чували са били отворени. Съгласно Решение №3337-ЕП/НС от 20 май 2024 г. на Централна избирателна комисия и методическите указания, приети с Решение №3338-ЕП/НС от 20 май 2024 г. и Решение №3339 – ЕП/НС от 20 май 2024 г. на Централна избирателна комисия пакетите с „бюлетините по т. 4, буква „б“ ЕП“, „бюлетините с недействителни гласове ЕП“, „действителните бюлетини за кандидатски листи ЕП“ и „действителните бюлетини „Не подкрепям никого“ ЕП“ се поставят в бял чувал (торба), а „бюлетините по т. 4, буква „б“ НС“, „бюлетините с недействителни гласове НС“, „действителните бюлетини за кандидатски листи НС“ и „действителните бюлетини „Не подкрепям никого“ НС“ се поставят в черен чувал (торба), а за неизползваните бюлетини на секциите в община Ловеч са раздадени найлонови чували с различен цвят от бяло, съответно черно. Изискана е информация от членове на РИК Ловеч, които са приели книжа и материали на част от посочените в сигнала секции. Същите са посочили, че не са установили отворени обозначените в методическите указания бели, съответно черни чували. Извършена е справка с комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс в Община Ловеч, която информира РИК - Ловеч, че всички бели и черни чували са им предадени завързани, със залепена хартиена лента с изписани върху нея деветцифрени номера на секциите, собствено и фамилно име на членовете на СИК, печат и подписи на всички членове от състава на секцията. От чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс е установено, че е имало незатворени чували с друг цвят, различен от бяло, съответно черно, съдържащи пакети с надпис „Неизползвани бюлетини ЕП на СИК № …….“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, за които няма задължение да бъдат запечатани в чували съгласно Решение №3337-ЕП/НС от 20 май 2024 г. на Централна избирателна комисия и методическите указания, приети с Решение №3338-ЕП/НС от 20 май 2024 г. и Решение №3339 – ЕП/НС от 20 май 2024 г. на Централна избирателна комисия, а както е посочено и по-горе са опаковани в предоставени от Община Ловеч на СИК чували с друг цвят, различен от бяло, съответно черно.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ПРИЕМА за неоснователен сигнала, подаден от Моника Петрова, кандидат за народен представител от политическа партия „Възраждане“, заведен във входящия регистър на комисията с №285-ЕП/НС от 10.06.2024 г., 1:16 часа.

Настоящото решение на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Росица Дилянова Димитрова

Секретар: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 10.06.2024 в 03:59 часа

Календар

Решения

  • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

    относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

  • № 217-НС / 17.06.2024

    относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

  • № 216-НС / 17.06.2024

    относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения