Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 212-ЕП/НС
Ловеч, 09.06.2024

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 09.06.2024 година, до 20:00 ч.

Председателят на Районна избирателна комисия Ловеч представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 09.06.2024 г., до 19:30 ч., включително и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК Ловеч, както следва:

 1. В РИК Ловеч е постъпил сигнал по телефона вх. №274-ЕП/НС, в 16,10 часа, от Стефка Петкова Дафова, че при гласуване в СИК №111800017 комисията не поставя печат върху бюлетина от СУЕМГ.

Предвид гореизложеното незабавно е проведен телефонен разговор от член на Районна избирателна комисия Ловеч с Председателя на СИК, като са дадени указания на секционната комисия да се поставя по един печат на гърба на всяка машинна бюлетина. След дадените указания по телефон двама членове на Районна избирателна комисия Ловеч от различни партии и коалиции са извършили в СИК №111800017 и са констатирали, че в резултат на указанията, дадени по телефона от РИК Ловеч СИК поставя по един печат на гърба на бюлетината. На СИК бе разяснено също, че липсата на печат върху машинната бюлетина не я прави недействителна.

 1. В РИК Ловеч е постъпил сигнал по телефона вх. №276-ЕП/НС, в 17,17 часа от наблюдател, регистриран в Централна избирателна комисия, че при гласуване в СИК №113400032 комисията не поставя печат на гърба на бюлетината от машинно гласуване.

Предвид гореизложеното незабавно е проведен телефонен разговор от член на Районна избирателна комисия Ловеч с Председателя на СИК, като са дадени указания на секционната комисия да се поставя по един печат на гърба на всяка машинна бюлетина. На СИК бе разяснено също, че липсата на печат върху машинната бюлетина не я прави недействителна.

 1. В РИК Ловеч е постъпило възражение вх. №277-ЕП/НС, 19,30 часа, от Иван Брешков, в който се твърди, че домът на тъща му е посетен от ПСИК №111800107, носещи хартиени бюлетини, две урни и картонена кутия. Според подателя на възражението единият от членовете на ПСИК е подал на тъща му черен, вместо син химикал. Помолила ПСИК да излязат от стаята, за да направи избора си, но нито един от членовете не е излязъл. Тя започнала да попълва бюлетината за народни представители, подала я на дъщеря си, която я попълнила и сгънала. След това й е подадена бюлетина за втория вид избор, попъленена е от дъщерята и е пусната в урната. В сигнала се съдържат констатации за извършените нарушения.

Предвид гореизложеното незабавно е проведен телефонен разговор от член на Районна избирателна комисия Ловеч с Председателя на ПСИК, като от всички членове на комисията е декларирано, че нито едно от изложените обстоятелства не е настъпило, както и че не е имало никакви проблеми при гласуването, поради което възражението е неоснователно. На комисията са дадени указания да спазват стриктно Изборния кодекс и методическите указания на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Приема доклада на Председателя на Районна избирателна комисия Ловеч.

Настоящото решение на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Росица Дилянова Димитрова

Секретар: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 09.06.2024 в 23:44 часа

Календар

Решения

 • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

  относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

 • № 217-НС / 17.06.2024

  относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

 • № 216-НС / 17.06.2024

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения