Заседания

Заседание от дата 13.08.2022 от 10:00 часа.

Решения

№ 8-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Наемане на специалисти-експерти и специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Ловеч за произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 7-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в Районна избирателна комисия Ловеч

№ 6-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в Районна избирателна комисия Ловеч за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в РИК Ловеч за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на работно време и дежурства на членовете Районна избирателна комисия Ловеч

№ 3-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : определяне на член от РИК Ловеч, който да маркира печата на РИК Ловеч за произвеждане изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 2-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 1-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията на Районна избирателна комисия – Ловеч при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения