Заседания

Заседание от дата 20.03.2023 от 13:30 часа.

Решения

№ 92-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 91-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Тетевен в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 90-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Угърчин в изборите народни представители на 02 април 2023 г.

№ 89-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите народни представители на 02 април 2023 г.

№ 88-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Промени в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Луковит в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 87-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания с обхват на територията на община Тетевен в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 86-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Тетевен в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 85-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания с обхват на територията на община Угърчин в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 84-НС / 20.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Угърчин в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 343 / 23.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК - Ловеч, които да предадат на Областна администрация Ловеч книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

  • № 342 / 23.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК Ловеч, предложени от различни партии и коалиции за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември 2016 г.

  • № 341 / 15.11.2016

    относно: упълномощаване на лица, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ избирателните списъци във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

всички решения