Архив избори:
04.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.10.2022 г. от 17:30 часа.

01.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.10.2022 г. от 19:00 часа.

30.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.09.2022 г. от 17:30 часа.

29.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.09.2022 г. от 17:30 часа.

29.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.09.2022 г. от 11:00 часа.

29.09.2022

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 29.09.2022 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща на 29.09.2022 (четвъртък) в 18:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 303 752 375
Passcode: aKeDe2

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Николай Буков

Тел.: + 359 888 188 998

Ел. поща: [email protected]

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.09.2022 г. от 17:30 часа.

26.09.2022

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.09.2022 г. (понеделник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща на 26.09.2022 (понеделник) в 18:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 797 337 870
Passcode: t39HtX

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

25.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.09.2022 г. от 17:30 часа.

24.09.2022

Съобщение

График за обучението на секционните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

Дата, час

Секционни избирателни комисии

26.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Априлци

26.09.2022 г. – 17.30 часа

СИК от община Троян

26.09.2022 г. – 12.00 часа

СИК от община Ябланица

26.09.2022 г. – 15.00 часа

СИК от община Тетевен

28.09.2022 г. – 10.00 часа

СИК от община Луковит

28.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Угърчин

28.09.2022 г. – 11.00 часа

СИК от община Ловеч с хартиени бюлетини

28.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Ловеч с устройства за машинно гласуване

28.09.2022 г. – 17.30 часа

СИК от община Летница

26.09.2022 г. – 18.00 часа

„СИЕЛА НОРМА“АД обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

29.09.2022 г. – 18.00 часа

„СИЕЛА НОРМА“АД обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

23.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.09.2022 г. от 15:00 часа.

22.09.2022

Съобщение

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район /за Единадесети изборен район – Ловешки – 264/

Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Списъкът се представя в РИК Ловеч в срок до 17:00 часа на 01 октомври 2022 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък на упълномощените представители

Списък на упълномощените представители в електронен формат

Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на Централна избирателна комисия.

21.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.09.2022 г. от 17:30 часа.

20.09.2022

Съобщение

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч:

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/22 22 и в „Общински център за информация  и услуги“ находящ се в сградата на общината в гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 всеки работен ден в рамките на работното време. На разположение на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 ч. до  20:00 ч. в изборния ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 02.10.2022 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068/688 282 и 068/688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове. Транспортирането от дома на избирателите до избирателните секции се извършва със специализиран автомобил.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1.  Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – игротека;
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая № 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 26.09.2022 г. до 01.10.2022 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 02.10.2022 г. (изборния ден) от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция, по предварително изготвен график.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00 на 02.10.2022 г. от 07:00 ч. до 18:00 ч. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300025, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12 - спортен център;
 2. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – първи етаж.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Пред двете сгради, в които се помещават избирателните секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания на опорно двигателния апарат или зрението, има паркинги, които ще се използват за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увреждания.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 0886901907 и 06991/21-26 през целия изборен ден. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция.

19.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.09.2022 г. от 17:30 часа.

16.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.09.2022 г. от 17:00 часа.

12.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.09.2022 г. от 17:30 часа.

07.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.09.2022 г. от 17:30 часа.

31.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.08.2022 г. от 17:30 часа.

30.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.08.2022 г. от 17:30 часа.

29.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.08.2022 г. от 17:30 часа.

24.08.2022

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Ловеч уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в Единадесети изборен район -  Ловешки, че в срок до 17.00 часа на 01.10.2022 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. са описани в Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

 1. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.
 2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа).
 3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

 1. Предложение по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа).
 2. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).
 3. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа).
 4. Пълномощно (в случай, че се подава от пълномощник).

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в РИК може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на РИК ([email protected]).
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то
24.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.08.2022 г. от 17:30 часа.

18.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.08.2022 г. от 17:30 часа.

13.08.2022

Съобщение

С Решение № 6-НС от 13.08.2022 г. Районна избирателна комисия Ловеч определи срок за подаването в РИК Ловеч на документи за регистрация на кандидати за народни представители за участие в изборите на 02 октомври 2022 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 14.08.2022 г. до 30.08.2022 г. включително (32 дни преди изборния ден).

13.08.2022

Съобщение

С Решение № 5-НС от 13.08.2022 г. Районна избирателна комисия Ловеч определи срок за подаването в РИК Ловеч на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 14.08.2022 г. до 22.08.2022 г. включително (40 дни преди изборния ден).

12.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.08.2022 г. от 10:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 223-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 221-НС / 03.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения