Архив избори:
21.06.2024

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК ОТНОСНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

В Районна избирателна комисия Ловеч са получени писма с изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490-180 от 21.06.2024 г. на Централната избирателна комисия с приложен допълнителен списък на секционните избирателни комисии, предали протоколи в РИК Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, както следва:

Община Летница; Община Ловеч; Община Луковит; Община Тетевен; Община Троян; Община Угърчин.

21.06.2024

Съобщение

Районна избирателна комисия Ловеч осъществява своята дейност и функции до 23.06.2024 г. включително, съгласно чл. 62, ал. 1 от Изборния кодекс.

19.06.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

В Районна избирателна комисия Ловеч са получени писма с изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490 от 17.06.2024 г. на Централната избирателна комисия с приложен списък на секционните избирателни комисии, предали протоколи в РИК Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, както следва:

Община Априлци; Община Летница; Община Ловеч; Община Луковит; Община Тетевен; Община Троян; Община Угърчин; Община Ябланица.

Съгласно получено в Районна избирателна комисия Ловеч писмо изх. №ЦИК-ЕПНС-06-1490 /47/ от 18.06.2024 г. на Централна избирателна комисия е възложено на РИК Ловеч извършването на проверка и при необходимост допълване на списъците със секционни избирателни комисии, предали протоколи без грешки и установени липси.

В тази връзка уведомяваме всички членове на СИК, чиито секции не фигурират в публикуваните в настоящото съобщение списъци, а са предали протоколите си в РИК Ловеч без грешки или установени липси, да изпратят информация на адреса на електронната поща на комисията [email protected] в срок до 10:00 часа на 20.06.2024 г., като посочат номера на избирателната секция.

19.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.06.2024 г. от 12:30 часа.

14.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.06.2024 г. от 17:30 часа.

09.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.06.2024 г. от 08:00 часа.

08.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.06.2024 г. от 20:00 часа.

07.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.06.2024 г. от 17:30 часа.

06.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.06.2024 г. от 12:30 часа.

05.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.06.2024 г. от 17:15 часа.

04.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.06.2024 г. от 17:30 часа.

04.06.2024

Съобщение

Тест за отчитане на гласовете от хартиени бюлетини

Членовете на СИК, които ще извършват преброяването на гласовете в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., могат да проверят знанията си при разпознаването на действителни и недействителни гласове, в зависимост от това как е попълнена една бюлетина, на създадената от Централната избирателна комисия с цел обучение и упражнение страница: https://www.cik.bg/bg/epns2024/edu/ballot_test

03.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.06.2024 г. от 17:30 часа.

01.06.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 02.06.2024 г. от 12:00 часа.

30.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.05.2024 г. от 12:00 часа.

29.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.05.2024 г. от 17:30 часа.

29.05.2024

Съобщение

ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РИК Ловеч уведомява, че политическите партии, коалиции и инициативният комитет, регистрирали кандидатски листи в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 година, могат в срок до 17.00 часа на 08 юни 2024 година да предстаявят списък с представители за обявяване на интернет страницата на комисията. Списъкът е по образец (Приложение № 1 към Решение №3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на Централна избирателна комисия) и съдържа  имена, единен граждански номер и дата на пълномощното на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията или инициативния комитет, и се представя на хартиен и на технически носител - файл във формат Excel. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че списъкът  се представя от пълномощник се прилага и пълномощно.

С Решение №3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на Централна избирателна комисия са определени условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

26.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.05.2024 г. от 17:30 часа.

25.05.2024

Съобщение

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ

Районна избирателна комисия Ловеч уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч по общини са, както следва:

Община Априлци:

Всички избирателни секции на територията на община Априлци са разположени на първия етаж, като в пет от тях 110200001, 110200002, 110200003, 110200004 и 110200006 има рампи, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден, както и в рамките на работното време във всеки работен ден до 07.06.2024 г. включително на телефона и адреса на общинска администрация, както следва: тел. 06958/22 22, град Априлци, ул. „Васил Левски“ №109 - „Общински център за информация  и услуги на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция в деня на произвеждане на изборите.

Община Летница:

Всички избирателни секции на територията на община Летница са разположени на първия етаж. Има рампи, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 09.06.2024 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068/688 282 и 068/688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове. Транспортирането от дома на избирателите до избирателните секции се извършва със специализиран автомобил. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – игротека;
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая № 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Луковит:

Всички избирателни секции на територията на община Луковит са разположени на първия етаж. На територията на общината е осигурен пълен достъп до секциите за гласуване и местата за паркиране до съответните сгради, за автомобили на избирателите с увредено зрение, да се придвижат и гласуват в изборния ден. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 03.06.2024 г. до 08.06.2024 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 09.06.2024 г. (изборния ден) от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, GSM 0896663203, 0895577847. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция, по предварително изготвен график.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00 на 09.06.2024 г. от 07:00 ч. до 18:00 ч. Определена е секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – първи етаж.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – Партер, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 680 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Пред двете сгради, в които се помещават избирателните секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания на опорно двигателния апарат или зрението, има паркинги, които ще се използват за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увреждания.

Община Угърчин

Всички избирателни секции на територията на община Угърчин са разположени на първия етаж. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Ябланица:

Всички избирателни секции на територията на община Ябланица са разположени на първия етаж. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21-12 и 06991/21-26 през целия изборен ден. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция.

23.05.2024

Съобщение

С решение на Районната избирателна комисия – Ловеч, са определени дата и час за провеждане на дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“ АД за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в 11 изборен район – Ловешки, в изборите Европейски парламент и за народни представители на 9 юни.

инструкция за работа с Microsoft Teams

Обучението ще се проведе в четири дни: на 29 май (сряда) от 18:00 ч., на 1 юни (събота) – 16:00 ч., на 2 юни (неделя) – 16:00 ч., и на 4 юни (вторник) – 18:00 ч.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

29 май 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 368 911 724 115

Passcode: kPJvua

2.

01 юни 2024 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 362 188 552 491

Passcode: msDa7a

3.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 388 342 937 969

Passcode: Wo8K7H

4.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Join the meeting now

Meeting ID: 338 923 534 654

Passcode: yXma3i

23.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.05.2024 г. от 16:00 часа.

22.05.2024

Съобщение

С писмо изх. №ЦИК – ЕПНС-10-649 Централна избирателна комисия на основание т. 7 на Решение № 3265-ЕП/НС от 8 май 2024 г. разрешава публикуването на предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. 

Образец на БЮЛЕТИНА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за Изборен район №11 - Ловешки

Образец на БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ за Изборен район №11 - Ловешки

21.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 22.05.2024 г. от 17:30 часа.

21.05.2024

Съобщение

График за демонстрационните пробни гласувания със СУЕМГ

РИК Ловеч уведомява, че със свое Решение №79-ЕП/НС от 20.05.2024 г. е прила график за демонстрационните пробни гласувания в населените места, в които ще се провежда гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) на територията на Единадесети изборен район - Ловешки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., както следва:

Община Априлци

22.05.2024 г. (сряда) от 10:30 ч. до 13:30 ч. – гр. Априлци, пл. Априлско въстание

05.06.2024 г. (сряда) от 14:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Априлци, пл. Априлско въстание

Община Летница

28.05.2024 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч. – гр. Летница, Младежки център

06.06.2024 г. (четвъртък) от 17:30 ч. до 19:30 ч. – гр. Летница, Младежки център

Община Ловеч

21.05.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 13:00 ч. – гр. Ловеч, фоайе на Областна администрация

23.05.2024 г. (четвъртък) от 08:30 ч. до 11:30 ч. – с. Лисец, сградата на кметството

23.05.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 16:00 ч. – с. Баховица, сградата на кметството

27.05.2024 г. (понеделник) от 08:30 ч. до 11:30 ч. – с. Александрово, сградата на кметството

27.05.2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 16:00 ч. – с. Дойренци, сградата на кметството

28.05.2024 г. (вторник) от 08:30 ч. до 11.30 ч. – с. Славяни, сградата на кметството

28.05.2024 г. (вторник) от 13:00 ч. до 16:00 ч. - с. Слатина, сградата на кметството

30.05.2024 г. (четвъртък) от 08:30 ч. до 11:30 ч. – с. Радювене, сградата на кметството

30.05.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. – 16:00 ч. – с. Малиново, сградата на кметството

23.05.2024 г. – 06.06.2024 г. от 09:00 ч. до 16.00 ч. – гр. Ловеч, пред сградата на Община Ловеч

Община Луковит

29.05.2024 г. (сряда) от 10:30 ч. до 12:30 ч. – гр. Луковит – общината, ет. 1

04.06.2024 г. (вторник) от 14:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Луковит – сградата на общината

Община Тетевен

27.05.2024 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 12:30 ч. – гр. Тетевен, пред сградата на Община Тетевен /пл. „Сава Младенов“№ 9/

27.05.2024 г. (понеделник) от 10:15 ч. до 12:30 ч. – с. Градежница, пред сградата на кметството /ул. „Иван Вазов“№ 112/

27.05.2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Български извор, пред сградата на кметството /ул. „Демокрация“ № 70/

27.05.2024 г. (понеделник) от 13:15 ч. до 14:00 ч. – с. Галата, пред сградата на кметството /ул. „Васил Левски“№ 43

05.06.2024 г. (сряда)  от 10:30 ч. до 12:30 ч. – гр. Тетевен, пред сградата на Община Тетевен /пл. „Сава Младенов“№ 9/

Община Троян

23.05.2024 г. (четвъртък) от 08:30 ч. до 16.30 ч. – гр. Троян, фоайе на общината

23.05.2024 г. (четвъртък) от 08:30 ч. до 10:00 ч. – с. Орешак – Пенсионерски клуб

23.05.2024 г. (четвъртък) от 10:10 ч. до 11:30 ч. – с. Черни Осъм, малка зала на Читалище „Знание 1906“

23.05.2024 г. (четвъртък) от 12:30 ч. до 14:00 ч. – с. Дебнево - Читалище

23.05.2024 г. (четвъртък) от 14:15 ч. до 15:30 ч. – с. Врабево - Читалище

30.05.2024 г. (четвъртък) от 08:30 ч. до 10:00 ч. – с. Шипково – Пенсионерски клуб

30.05.2024 г. (четвъртък) от 10:30 ч. до 12:00 ч. – с. Калейца - Читалище

30.05.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 14:30 ч. – с. Борима, пенсионерски клуб

30.05.2024 г. (четвъртък) от 14:45 ч. до 16:15 ч. – с. Голяма Желязна, Читалището

05.06.2024 г. (сряда) от 17:30 ч. до 19:30 ч. – гр. Троян, фоайе на общината

Община Угърчин

21.05.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 15:00 ч. – гр. Угърчин, пл. „Свобода“№ 2 /клуб на пенсионера/

21.05.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:00 ч. – с. Кирчево, Салон на кметството

21.05.2024 г. (вторник)  от 12:30 ч. до 14:30 ч. – с. Лесидрен, читалище „Въло Радев – 1923“ – с. Лесидрен, ул. „Стара планина“№ 108

04.06.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:00 ч. – гр. Угърчин, ул. „Свобода“№ 8 /Читалище „Вълчо Русковски – 1894“/

Община Ябланица

31.05.2024 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:00 ч. – гр. Ябланица, пл. „Възраждане“ или при неподходящо време - фоайе на административна сграда на общината

05.06.2024 г. (сряда)  от 13:30 ч. до 15:30 ч. – гр. Ябланица, пл. „Възраждане“ или при неподходящо време - фоайе на административна сграда на общината

20.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.05.2024 г. от 17:30 часа.

20.05.2024

Съобщение

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК Ловеч уведомява, че съгласно Решение 3063 – ЕП/НС от 11 април 2024 г. на Централна избирателна комисия до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. 

Съгласно т. 20 от решението при подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без да е необдимо същото да е подписано с електронен подпис.

20.05.2024

Съобщение

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Централната избирателна комисия предоставя дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, сроковете, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

17.05.2024

Съобщение

За членовете на Районната избирателна комисия Ловеч на 22 май 2024 г. от 16.00 ч. ще се проведе работна среща чрез видеоконферентна връзка с ЦИК в помещението на РИК Ловеч, технически осигурена от "Информационно обслужване" АД.

15.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.05.2024 г. от 17:30 часа.

12.05.2024

Съобщение

ОТНОСНО регистрация на застъпници и заместващи застъпници

РИК Ловеч уведомява всички политическите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 година, както и всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 9 юни 2024 година, че съгласно Решение №3280-ЕП/НС от 10.05.2024 г. на Централна избирателна комисия регистрацията на застъпници и заместващи застъпници в Районна избирателна комисия Ловеч се извършва чрез подаване на следните документи и приложения към тях:  

I. Регистрация на застъпници

 1. Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 91-ЕП, съответно Приложение № 92-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 часа на 08 юни 2024 година. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато партия или коалиция желае да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските й листи едно и също лице и за двата вида избор, може да го направи с едно заявление, в което изрично посочи и двата вида избор.
 2. Списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител Excel формат. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/.
 3. Декларация от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа).
 4. В случаите, когато заявлението, съответно списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощно, съдържащо права за регистрация на застъпници.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в Единадесети изборен район – Ловешки.

II. Регистрация на заместващи застъпници

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници може да бъде до една трета от броя на избирателните секции на територията на Единадесети изборен район – Ловешки.

За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да бъде представено:

 1. Предложение за регистрация на заместващи застъпници по образец (Приложение № 93-ЕП, съответно Приложение № 94-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 часа на 08 юни 2024 година. В случаите, когато партия или коалиция желае да бъде регистрирано като заместващ застъпник на кандидатските й листи едно и също лице и за двата вида избор, може да го направи с едно предложение, в което изрично посочи и двата вида избор. 
 2. Списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител Excel формат. Списъкът се подписва по реда на подписване на предложението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 3. Декларация от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа).
 4. В случаите, когато предложението, съответно списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощно, съдържащо права за регистрация на застъпници.

 !ВАЖНО! Едно и също лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа от съответния вид избор - за членове на Европейския парламент от Република България или за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия или коалиция, както и от един и същ инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител за съответния вид избор.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите в изборите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. са описани в Решение №3280-ЕП/НС от 10.05.2024 г. на Централна избирателна комисия.

 

!ВАЖНО!  Да се използва САМО приложеният файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от необходимостта се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в РИК може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на РИК ([email protected]).
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то
10.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.05.2024 г. от 17:30 часа.

09.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.05.2024 г. от 17:30 часа.

04.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.05.2024 г. от 17:30 часа.

03.05.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.05.2024 г. от 12:00 часа.

29.04.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.04.2024 г. от 17:30 часа.

24.04.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.04.2024 г. от 17:30 часа.

23.04.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.04.2024 г. от 17:30 часа.

20.04.2024

Съобщение

РИК Ловеч уведомява, че със свое Решение № 5-НС от 20.04.2024 определи срок за подаването в Районна избирателна комисия Ловеч на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 21.04.2024 г. до 29.04.2024 г. включително (40 дни преди изборния ден).

Съгласно Решение №3118-НС от 19 април 2024 г. на Централна избирателна комисия за регистрирането си инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 57-НС), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 часа на 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден).

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 58-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит  по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

ж) списък на членовете на инициативния комитет, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

20.04.2024

Съобщение

РИК Ловеч уведомява, че със свое Решение № 6-НС от 20.04.2024 определи срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 22.04.2024 г. до 07.05.2024 г. включително (32 дни преди изборния ден).

Съгласно Решение №3120-НС от 19 април 2024 г. на Централна избирателна комисия:

 • Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС);

б) пълномощно от лицата, изрично упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или подават от упълномощени лица;

в) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите на флашпамет в Excel формат.

 • Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 3047-НС от 9 април 2024 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС).

 

Районната избирателна комисия в Единадесети изборен район Ловешки, обръща внимание на политическите партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г., че следва да представят данните на кандидатите включително и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL в следната форма:

19.04.2024

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.04.2024 г. от 10:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 218-ЕП/НС / 20.06.2024

  относно: Допълнителна проверка относно установяване наличието на секционни избирателни комисии, предали протоколи в Районна избирателна комисия Ловеч от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. без установени грешки или липси, но невключени в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение, изготвен от Централна избирателна комисия по нейно Решение №3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

 • № 217-НС / 17.06.2024

  относно: Сигнал от сдружение „ГИСДИ” чрез Здравка Пейчева Боровска - регистриран наблюдател

 • № 216-НС / 17.06.2024

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация на Венцислав Атанасов Ангелов, председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

всички решения