Архив избори:
03.06.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.06.2019 г. от 17:30 часа.

26.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.05.2019 г. от 07:35 часа.

25.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.05.2019 г. от 19:45 часа.

24.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.05.2019 г. от 15:00 часа.

23.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.05.2019 г. от 16:00 часа.

21.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.05.2019 г. от 16:30 часа.

17.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.05.2019 г. от 15:30 часа.

15.05.2019

Информация за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. на територията на район № 11 - Ловеч по общини са както следва:

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 26.05.2019 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. в стая 106, етаж 1 в Община Ловеч и на тел. 068 688 282 и 068 688 256.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – ПГВМ – 1 етаж, стая 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер;

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 067068041 и 0670 68042 от 08.00 до 17.00 ч всеки работен ден, а в изборния ден, 26.05.2019 г, от 07.00 ч. до 19.45.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

1.Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2.Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване  на 26.05.2019 г от 08.00 до 18.00 ч. на телефон 0877299114 и 0678 52200. Подходяща секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението е избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“ №3, клуб на пенсионера, ет.1 и избирателна секция №113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“ №1 – училище, ет.1 или да гласуват в избрана от тях подходяща секция.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се в гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73 на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847, като за периода от 20.05.2019 до 25.05.2019 г. вкл. заявките се приемат от 08.00 ч. до 17.00 ч., а на 26.05.2019 /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ в изборния ден на 26.05.2019 г.от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 06931/21 21. За кметствата и кметските наместничества заявки се приемат в изборния ден от 08.00 до 18.00 часа от кметовете и кметските наместници.

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/2222 или на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ №109 – Общински център за информация и услуги на гражданите, всеки работен ден до 23.05.2019 г., включително.

Определена е секция на първия етаж , оборудвана със специална рампа за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Априлци, както следва:

Избирателна секция с № 110200002, разположена в гр. Априлци, кв. Острец, ул. „Цанко Дюстабанов“ №12.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден от 17.05.2019 г. до 23.05.2019 г. вкл. на тел. 069412110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, ет.2

 

 

 

14.05.2019

График за обучението в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

 

Дата и час

Секционни избирателни комисии

Място на провеждане на обучението

Членове на РИК Ловеч за провеждане на обучението

20.05.2019 г. – 10.00 часа

СИК от община Ловеч /селата/

Гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 49, Ловчанско читалище „Наука-1870“

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Гечева Стайкова- Давидова

20.05.2019 г. – 10.00 часа

СИК от община Априлци

Гр. Априлци, ул. „Васил Левски“№ 109, ет. 2, заседателна зала на Общински съвет

Дора Ангелова Стоянова

 

Михаела Цветанова Димовска

20.05.2019 г. – 13.00 часа

СИК от община Ловеч /града/

Гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 49, Ловчанско читалище „Наука-1870“

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Гечева Стайкова- Давидова

20.05.2019 г. – 13.00 часа

СИК от община Троян

Гр. Троян, пл. „Възраждане“№ 1

Дора Ангелова Стоянова

 

Михаела Цветанова Димовска

20.05.2019 г. – 17.00 часа

СИК от община Летница

Гр. Летница, бул. „България“№ 46

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Гечева Стайкова- Давидова

21.05.2019 г. – 10.00 часа

СИК от община Тетевен

Гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“№ 9, ет. 1, заседателна зала на Общински съвет

Дора Ангелова Стоянова

 

Михаела Цветанова Димовска

21.05.2019 г. – 13.00 часа

СИК от община Ябланица

Гр. Ябланица, Нова административна сграда, заседателна зала на Общински съвет

Дора Ангелова Стоянова

Михаела Цветанова Димовска

22.05.2019 г. – 10.00 часа

СИК от община Луковит

Гр. Луковит, ул. „Милин камък“№ 2

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Гечева Стайкова- Давидова

22.05.2019 г. – 13.00 часа

СИК от община Угърчин

Гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 8, салон на Народно читалище „Вълчо Русковски – 1894“

Валентина Стефанова Недялкова

Станислава Гечева Стайкова- Давидова

 

14.05.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Ловеч, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и  Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до РИК Ловеч на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат, в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 22 май 2019 г.

Регистрацията на заместващите застъпници  се осъществява чрез подаване на предложение до РИК Ловеч на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат , в срок до три дни преди изборния ден – 17:00 часа на 25 май 2019 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК Ловеч в срок до 25 май 2019 г., въз основа на което се издават удостоверения на регистрираните застъпници.

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 39 - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 40 - Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа

Приложение № 41 – Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 43 – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в РИК може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на РИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление (приложение №40-НС за първоначална регистрация на застъпници, приложение № 41-НС за допълнителни застъпници или приложение № 42-НС за заместващи застъпници) и всички изискуеми документи описани в решение 4172-НС на ЦИК от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то
14.05.2019

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК Ловеч на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение №95-ЕП на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17:00 часа на 25 май 2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

14.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.05.2019 г. от 16:00 часа.

13.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.05.2019 г. от 17:30 часа.

07.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.05.2019 г. от 17:30 часа.

03.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.05.2019 г. от 17:15 часа.

30.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.04.2019 г. от 17:30 часа.

25.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.04.2019 г. от 17:30 часа.

23.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.04.2019 г. от 17:30 часа.

12.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.04.2019 г. от 11:00 часа.

11.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 11.04.2019 г. от 17:30 часа.

10.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.04.2019 г. от 17:30 часа.

05.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 06.04.2019 г. от 10:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 327-ЕП / 03.06.2019

  относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

 • № 326-ЕП / 03.06.2019

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 325-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения